Kursbeskrivelse:

ASVL har forhandlet frem medlemspriser på Profråd Karriereverktøy. Profråd Karriereverktøy består av flere digitale verktøy for bred og helhetlig utforsking av ressurser og muligheter i utdanning og jobb.

I dette webinaret tar vi en kort stopp på det faglige grunnlaget for arbeidet med karriereveiledning og karrierelæring, som ligger til grunn for verktøyet, før vi får en presentasjon av de ulike modulene i Profråd Karriereverktøy:

  • Med Profkart Mestring utforskes kilder til mestring på områdene Kompetanse, Jobbmuligheter og jobbsøk, Min hverdag, Personlige ressurser, Arbeidsrelaterte ferdigheter, Kommunikasjon og basisferdigheter samt Helse, funksjon og livsstil.
  • Med Profråd Karriere utforskes interessemønstre i tillegg til Evner og anlegg, Verdier, Beslutningsutvikling og beslutningsstil, Kommunikasjon og samhandling samt Arbeidserfaringer med fokus på mestring.
  • Med Profråd Interesse utforskes interessemønstre med fokus på yrker, aktiviteter og selvvurdert kompetanse.

Sertifisering i ett eller flere av verktøyene i Profråd Karriereverktøy sikrer effektivitet og kvalitet i lærings- og utviklingsprosesser. Sertifisering i verktøyet Profråd Karriere gir 7,5 studiepoeng ved NTNU. Vi avslutter webinaret med informasjon om neste mulighet for kurs/studier.

 

Kursholder:

Christian Grytnes, Profråd Karriereverktøy

Christian har fagutdanning innen byggfag. Han har også tatt rådgivningstudie på NTNU.
Han har jobbet med fagutvikling og undervisning innen veiledningsfaget de 25 siste årene.
Fra 2010 har han eid og utviklet Profråd Karriereverktøy.
Sammen med NTNU har disse verktøyene blitt videreutviklet faglig og teknisk.
I dag jobber han med utvikling innen karriereveiledning, lederutvikling, undervisning og utvikling av digitale veiledningsverktøy innen karrierefeltet.

Nøkkelinformasjon

Dato: 4. oktober
Klokkeslett: kl 12.00-13.00
Plattform: Google Meet
Pris: Gratis
Målgruppe: Fagledere, veiledere i AFT og arbeidsledere i VTA

 

Påmelding

Du deltar i webinaret ved å følge denne linken 4. oktober kl 12.00;
meet.google.com/jwd-mefu-rkw

Vi anbefaler å legge linken i din kalender og få påminnelse før start.