Informasjon om studiet

ASVL har sammen med Fagskolen Oslo tilpasset et veilederstudium for arbeidsveiledere i VTA. Veilederstudiet baserer seg på “Veiledning av lærlinger – for instruktører og faglige ledere – med ansvar for opplæring i bedrift”  og det hentes ut temaer fra studiet “Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming”.

Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av Fagskolen Oslo, ressurspersoner fra medlemsbedrift og ASVL som har skreddersydd innholdet i studiet slik at det også omfatter veiledning av ansatte i VTA og lærekandidater. ASVL kommer til å undervise på del-temaer.

Om Fagskolen

En fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolen tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som utvikles i samarbeid med nærings- og arbeidsliv. Utdanningen bygger på fag-/ svennebrev eller på grunnlag av realkompetanse. De ulike utdanningene har en varighet fra ett til to år, og tilbys som heltids- eller deltidsstudier, på campus eller som nettstudier. Fagskoleutdanningen gir studiepoeng og er en fullverdig høyere utdanning.

Nøkkelinformasjon

Dato: 1 årig studium med oppstart 6. september
Klokkeslett oppstart: kl 10.00-17.00
Sted oppstartsamling: Scandic Oslo Airport
Pris: kr 14 030 pr student
Målgruppe: Arbeidsveiledere i VTA

 

Annen praktisk informasjon

  • Nettbasert studium med samlinger på kveldstid/ helg
  • Varighet: ett år
  • Studiepoeng: 30
  • Opptaksbetingelser: Studiekompetanse, eller mer enn 3 års realkompetanse (realkompetansevurdering), kan også resultere i kursbevis for de som ikke godkjennes for studiepoeng
  • Mulighet for å søke fagforbundene om støtte til gjennomføring av studiet
  • Her kan du se årsplanen for studiet

Påmelding

Søk om plass her

Søknadsfrist: 1. juni

Har du spørsmål om realkompetansevurdering – ta kontakt med Rune Kvarme i ASVL.

For spørsmål om det faglige innholdet i studiet – ta kontakt med Kyrre Romuld (kyrre.romuld@osloskolen.no) i Fagskolen Oslo.