ASVL Nord avholder sitt årsmøte på Hurdal – hold av datoen!

Dato: 7.-8. mars
Hotell: Hurdalssjøen Hotel
Pris: Kommer