Sentrale emner

  • Formidling og markedsarbeid
  • Kvalitet, evaluering og metodikk
  • Videreutvikling av AFT-tiltaket på din arbeidsplass

Kursbeskrivelse

VekstTorget leverer svært gode resultater i Arbeidsforberedende trening (AFT), og det er ikke tilfeldig. Gjennom systematisk og hardt arbeid har medarbeiderne i bedriften bygget et moderne og offensivt AFT-tiltak. Du møter June Vatne, som tar deg med på reisen bedriften har vært gjennom for å løfte AFT-tiltaket til det nivået det i er i dag, med 57 prosent av deltakerne formidlet til jobb eller utdanning.

Det handler om kompetanse, overordnet vilje til å satse, og planmessig relasjonsarbeid inn mot ordinært arbeidsliv. Det handler om også om å sette høye og tydelige mål for hvordan bedriften skal jobbe med deltakerne. Og det handler om å sette hver enkelt deltakers mål og ønsker i sentrum.

I dette webinaret loser June deg gjennom milepæler og snublesteiner, og gir deg inspirasjon og metoder som du kan ta med deg hjem når du skal videreutvikle AFT-tiltaket i din bedrift.

Dette lærer du

  • Hvordan bruke Supported Employment for å lykkes med arbeidsinkludering
  • Hvordan bygge kompetansen som skal til for å kunne selge inn arbeidsinkludering til næringslivet
  • Hvordan kompetansekrav bidrar til økt kvalitet
  • Hvordan individorientering og skreddersøm gir best resultater – for deltakeren, men også for bedriften
  • Hvordan evaluering og forskning bidrar til at bedriftens stadig blir bedre på arbeidsinkludering

Foredragsholder

June Vatne er 36 år, og utdannet sosionom. Hun er leder for VekstTorget Arbeid og Kompetanse AS og nestleder hos VekstTorget.

Hun har jobbet hos VekstTorget siden 2014, med Arbeidsforberedende Trening, Arbeid med Bistand, Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet og Varig Tilrettelagt Arbeid i porteføljen. Hun har vært prosjektleder for DrømmeDagene (lokalt arbeidstiltak for ungdom). 

Før hun begynte hos VekstTorget har hun jobbet i sosialtjenesten, vært leder for Ungdomshus og leder for Utekontakt.

June om seg selv: Jeg velger å beskrive meg selv som systemfrik med kjærlighet for struktur, et brennende engasjement for alt og alle som er annerledes, vil alltid bli bedre, trener på å lytte mer og arbeidsinkludering er mitt hjertebarn.

Nøkkelinformasjon

Dato: 7. og 8. oktober
Klokkeslett: kl 10.00-12.00 begge dager
Plattform: Google Meet
Pris: 1 200 kroner

 

Påmelding

Meld deg på her

Vilkår for påmelding

Du vil i førsteomgang kun få et sammendrag av din påmelding. Når påmeldingsfristen er gått ut vil du motta en e-post som bekrefter din kursdeltakelse og din påmelding vil være bindende. Informasjon for fremgangsmåte ved deltakelse blir sendt ut til de påmeldte nærmere kursstart.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Samfunnsbedriftene og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.