Statsbudsjettet for 2019 gir en økning på 700 nye tilrettelagte arbeidsplasser.

Mann holder støvsugerslange som er ledet ut fra hus
Foto: Joakim S. Enger

-Dette er svært gledelige nyheter, sier Dag Sandvik, direktør i ASVL – arbeidsgiverforening for Vekst – og attføringsbedrifter.

2 av 3 personer med lettere utviklingshemning har verken jobb eller dagtilbud, og politikerne på Stortinget fikk klar beskjed om denne store svikten da ASVL arrangerte Årets Viktigste Frokost på Eidsvolls Plass i oktober.

-Derfor er vi glade for at politikerne tar grep i 2019-budsjettet. Denne gruppen har blitt nedprioritert over mange år, sier Sandvik.

Han understreker at behovet fortsatt er stort, og håper partiene følger opp også på budsjettene for de neste årene.

Behov for minst 2.000 nye jobber

-Vi har fremmet et nasjonalt krav om minst 2.000 nye tilrettelagte jobber i løpet av denne stortingsperioden, minner Sandvik om.

Det er særlig ungdommen som står utenfor.

-På landsbasis er det bare 15 prosent av utviklingshemmede mellom 18 og 25 som har tilrettelagt jobb. Det er alarmerende tall, sier Sandvik.

Honnør til KrF

Budsjettavtalen er kommet til etter forhandlinger mellom KrF og regjeringspartiene. ASVL vil takke partiene for at de har sørget for flere tilrettelagte jobber.

-Særlig KrF fortjener honnør. Vi vet at de har kjempet for flere jobber til denne gruppen i mange år, og det er godt å se at de nå har fått godt gjennomslag i forhandlingene, sier Sandvik.