Foto: Shutterstock

 

Mange universitet og høgskoler tilby relevante utdanninger, både lengre og korte løp.

Se oversikt over relevante studier

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) tilbyr relevant kompetanseheving på området.

Arbeid & Inkludering i NHO Service tilbyr også kurs for bransjen. ASVL-medlemmer får samme pris på kurs hos Arbeid & Inkludering som foreningens egne medlemmer gjør.

Se kursoversikt hos Arbeid & Inkludering

Samfunnsbedriftene arrangerer også kurs som kan være aktuelle for kommunalt eide bedrifter. Ta en titt på deres nettsider for mer info. ASVL-bedrifter får Samfunnsbedriftenes medlemspris på disse kursene.