Kommunikasjonssjef

Telefon:
95 77 51 61
Epostadresse:
Flemming@asvl.no

Flemming svarer på:

•  Kommunikasjons – og informasjonsfaglige spørsmål
•  Nettsidene
•  Nyhetsbrev
•  Pressekontakt
•  Statistikk
•  Lærekandidatordningen