Yrkesskadeforsikring for tiltaksansatte og tiltaksdeltakere.

Alle bedrifter har et selvstendig ansvar for å ha tegnet en yrkesskadeforsikring. Dette gjelder også våre medlemsbedrifter, som er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring for alle ansatte, også tiltaksansatte og utplasserte deltakere i AFT selv om disse periodevis arbeider hos andre firma enn tiltaksarrangøren.

Når deltakerne utplasseres i et firma med flere ansatte, skal firmaet ha yrkesskadeforsikring. Dersom mottakerbedriften er et enkeltmannsforetak uten yrkesskadeforsikring, må en slik polise opprettes av Vekstbedrift. Dersom Vekstbedriften har KLP- Skadeforsikring som sitt forsikringsselskap må vedlagte ordning og skjema brukes dersom det er Vekstbedriftens KLP forsikring som skal dekke yrkesskade.

Det blir en avtale mellom Vekstbedriften og mottakerbedriften om hvem som betaler først når KLP skjema er innlevert KLP. Tiltaksdeltakeren er dekket av KLP, slik at det ikke er noen risiko for mottaker bedriften.

Andre store forsikringsselskap opplyser at de kan levere liknende ordninger.

Last ned skjema Tiltaksdeltaker i AFT her

En annen mye brukt leverandør er http://matrixinsurance.no/