Yrkesskadeforsikring for tiltaksansatte og tiltaksdeltakere

Alle bedrifter har et selvstendig ansvar for å ha tegnet en yrkesskadeforsikring. Dette gjelder også våre medlemsbedrifter, som er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring for alle ansatte, også tiltaksansatte og utplasserte deltakere i AFT selv om disse periodevis arbeider hos andre firma enn tiltaksarrangøren.

Når deltakerne utplasseres i et firma med flere ansatte, skal firmaet ha yrkesskadeforsikring. Dersom mottakerbedriften er et enkeltmannsforetak uten yrkesskadeforsikring, må en slik polise opprettes av Vekstbedrift.

Aktuelle tilbydere av forsikring på dette området:

Matrix Insurance

KLP