ASVL har tariffavtaler med følgende forbund:

Våre medlemmer er forpliktet til å gjøre overenskomstene gjeldende i sine bedrifter.

 Hovedavtaler, inkludert tilleggsavtaler

Hovedavtale LO Hovedavtale ASVL – LO, 2015-2019
Fellesforbundet VTA-overenkomst ASVL og Fellesforbundet 2018-2020

Protokoll VTA-overenskomst ASVL og Fellesforbundet 2018

Protokoll VTA-overenskomst ASVL og Fellesforbundet 2. avtaleår (2019)

Protokoll VTA-overenskomst ASVL og Fellesforbundet 2016

FLT Protokoll mellomoppgjør ASVL og FLT 2019

Overenskomst mellom ASVL og FLT 2018-2020

Protokoll overenskomst mellom ASVL og FLT 2018

Overenskomst mellom ASVL og FLT 2016-2018

Revisjon av overenskomst mellom ASVL og FLT 2016-2018
Protokoll ASVL – FLT mellomoppgjør 2017

Lederne Hovedavtale og overenskomst Lederne 2018-2020
Delta Protokoll mellomoppgjør 2019 ASVL – Delta

Protokoll ASVL – Delta 2018-2020

Hovedavtale og overenskomst ASVL – Delta 2016-2018

Protokoll ASVL – Delta 2014-2016 

Protokoll ASVL-Delta tariffrevisjon 2016

De ulike overenskomstene utløser ulike ordninger innen LO-/NHO-ordningene; Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP), Sluttvederlagsordningen og Opplysnings- og utviklingsfondet til LO/NHO.

Mer informasjon finner du her: