Britt Villa, daglig leder i Asker Produkt.

Asker Produkt og Norasondegruppen var blant deltakerne under en debatt med overskriften Hvordan måle samfunnseffekten av et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv? i Arendal 16. august. Debatten ble arrangert av Bedriftsnettverket No17, og ASVL hadde gleden av å delta som publikum på arrangementet.

Vinn-vinn-samarbeid

Daglig leder i Asker Produkt, Britt Villa, trakk frem behovet for lavterskeltilbud til arbeidstakere som trenger mye bistand for å få fotfeste i arbeidslivet – særlig tilbud til de som bare har mulighet til å jobbe litt. Hun pekte også på samarbeid som nøkkelen til suksess, og viste til bedriftens samarbeid med Specsavers om sortering og resirkulering av brukte briller.

Nestleder i Norasonde, Synnøve Bjørke, som også er administrerende direktør i Romerike avfallsforedling (ROAF), trakk frem samarbeid om kasserte sykler som et godt inkluderingstiltak. ROAF sorterer ut sykler som er kassert, og sender dem til Norasondegruppen, som reparerer syklene og selger dem til kunder. 

Nestleder i Norasonde, Synnøve Bjørke.

-På den måten skaper vi jobber, vi skaper verdier, og bidrar til ombruk, sa Bjørke.

Behov for flere tiltaksplasser

MDG var representert i debatten ved Katrine Nødtvedt, Byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen. Hun påpekte at regelverk kan være til hindre for inkludering, og utfordret også regjeringen til å få på plass flere tilrettelagte jobber i kommende budsjetter.

Statssekretær i Finansdepartementet, Lotte Grepp Knutsen (Ap), fastslo at flere tilrettelagte jobber er et satsingsområde i Hurdalsplattformen. 

Også Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet var til stede, med avdelingsdirektør Anna Bjørshol. Moderator i debatten påpekte at staten har en vei å gå for å nå målet om å inkludere flere personer med nedsatt arbeidsevne i arbeid, og Bjørshol påpekte at selv om statlige målsetninger ikke er nådd, er bevissthetsnivået rundt disse problemstillingene blitt høyere gjennom ulike tiltak de siste årene.

Anne Jorunn Ravndal fra No17 ledet debatten.

Under arrangementet var det også innlegg fra Samfunnsbedriftene, Deloitte og Specsavers. Samfunnsbedriftene og Deloitte påpekte hvor viktig det er at ledelsen går i front for å inkludere flere, mens Specsavers også vektla en inkluderende arbeidskultur. 

Debatten rettet oppmerksomheten mot flere ulike utfordringer i feltet, og viste at aktører både i offentlig og privat sektor har en viktig rolle å spille i innsatsen for å gjøre arbeid mulig for flere.