Foto: John M. Myrhaug / Avisa Sør-Trøndelag

Nå tar han selv imot unge mennesker som trenger arbeidstrening.

Arvid Bergdal er en av mange som har gjennomført tiltaket Arbeidsforberedende trening hos Allvekst.

I 2019 hadde Allvekst en egen underavdeling som het Allshine – og forretningsområdet var bilpleie.

Det var her Bergdal fikk arbeidstrening. Og tiden hos Allvekst skulle vise seg å bli nettopp veien til arbeid for Bergdal, skriver Avisa Sør-Trøndelag.

Nå er Bergdal selv blitt innehaver av eget AS. Heim Aktivum, et privat næringsfond der unge gründere kan søke om støtte til forretningsidéer, gjorde det mulig for ham å gå inn på eiersiden i Allshine, som ikke lenger er en del av Allvekst. Bergdal har nå majoritetsandelen av aksjene.

Bergdal har også kjøpt utstyr fra Allvekst, og står dermed godt posisjonert til å satse videre på egen virksomhet. Nå jobber han med å etablere bedriften bedre i markedet.

-Det tar seg opp, og mitt bestemte inntrykk er at mange flere nå vet om Allshine enn før. Faktisk kommer det kunder langveisfra for å få behandlet bilen sin, sier Bergdal til Avisa Sør-Trøndelag.

I tillegg tar Bergdal også sosialt ansvar. Han har tatt inn Roar Henriksen og Jon Robert Aunhaug, som begge er på arbeidstrening gjennom Allvekst. 

-Det er gjensidig nytte i at Roar og Jon Robert er her på opplæring; jeg har nytte av dem, og de har nytte av det de lærer både om faget og hvordan ting fungerer på en arbeidsplass, sier Bergdal til avisa.

Foto: John M. Myrhaug / Avisa Sør-Trøndelag