KrFs alternative budsjett går inn for 500 nye plasser i Varig tilrettelagt arbeid neste år.

2018-09-20 Stortinget-Foto-Hilde-Haave-Larsen (1).jpg

Etter en spennende politisk høst, er ASVL svært spent på forhandlingene som nå pågår om statsbudsjettet for 2019.

ASVLs styreleder Anne-Grete Strøm-Erichsen har vært i budsjetthøringer i både finanskomitéen og arbeids- og sosialkomitéen for å gjenta vekstbedriftenes nasjonale krav om 2.000 nye arbeidsplasser i Varig tilrettelagt arbeid innen utgangen av denne stortingsperioden.

Kravet ble først fremmet under Årets Viktigste Frokost 4. oktober, der et førtitalls stortingspolitikere tok turen ut fra stortingsbygningen for å treffe ansatte med tilrettelagt jobb.

Regjeringens eget forslag hadde 200 nye VTA-plasser som utgangspunkt, mens KrF, i sitt alternative budsjett, legger opp til 500 plasser. KrF og regjeringspartiene forhandler nå om budsjettet for 2019.

-Vi er svært takknemlige for at KrF anerkjenner det store behovet for nye jobber innen Varig tilrettelagt arbeid. Vi kan ikke leve med en situasjon der 67 prosent av personer med lettere utviklingshemning har står uten jobb eller dagtilbud, sier Dag Sandvik, direktør i ASVL.

Regjeringen har lagt opp til en inkluderingsdugnad, og da må det settes handling bak ord. Med en takt på 500 plasser i året vil vi nå målet om 2.000, sier Sandvik.