Tema var arbeid og utviklingshemning.

 

IMG_3938.JPG

27. april inviterte ASVL folkevalgte til frokostmøte.

Arbeids- og sosialkomitéens leder Arve Kambe og representanter fra flere andre partier tok turen.

De fikk høre Stian Reinertsen, som har skrevet en doktorgrad om arbeid og utviklingshemning, fortelle om sine funn. 

Dette er noen av poengene fra Reinertsens doktorgrad:

• Utviklingshemmede i arbeid har høyere livskvalitet enn de som har et kommunalt dagsentertilbud

• En forsvinnende liten del av tilbudet i kommunale dagsentre handler om arbeid

• Livskvaliteten er ikke dårligere blant utviklingshemmede som jobber i vekstbedrifter enn blant de som jobber i ordinære bedrifter. Denne konklusjonen er stikk i strid med mye internasjonal forskning på området,

• Arbeidstilbudet i vekstbedriftene fungerer fordi det er mest mulig likt arbeidsplasser i ordinært arbeidsliv. Dette er spesielt for Norge.

• Reinertsen mener funnene er et argument for at flere utviklingshemmede må få et tilbud gjennom den statlige arbeidsmarkedspolitikken

Under møtet var det en uformell og god stemning med flere fruktbare diskusjoner og spørsmål.

ASVL er glade for at stortingspolitikerne satte av tid til et viktig tema!