Deltok på dialogmøte i Steinkjer.

ASVLs Flemming Trondsen, Emily Martine Bergquist fra Stjørdal kommune og Ingrid Fallan fra FFO var blant deltakerne på møtet i Steinkjer.

 

Regjeringen har varslet at de vil komme med en likeverdsreform, og ASVL var til stede på dialogmøte i Steinkjer 24. februar, der tema var: Være sjef i eget liv

Målet med reformen er å gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller har barn med behov for sammensatte tjenester. Flere av disse familiene opplever at samfunnet ikke i tilstrekkelig grad stiller opp. Regjeringen vil skape et samfunn som har bruk for alle, heter det på regjeringens nettsider.

Barn og unge er ikke barn og unge for all tid. Når de blir voksne, venter arbeidslivet. ASVL mener derfor at reformen må ta inn tiltak som gir bedre opplæring og kvalifisering for arbeidslivet, samt flere jobbmuligheter.

Unge utviklingshemmede møter to utfordringer på disse feltene:

  • I flere fylker får ikke utviklingshemmede elever mulighet til å motta spesialundervisning i bedrift (yrkesfag), enda mange utviklingshemmede har større utbytte av praktisk undervisning enn teorifag.
  • 8 av 10 utviklingshemmede mellom 18 og 25 har ikke jobb, ifølge en rapport fra NTNU (Wendelborg et al 2017).

ASVL deltar på dialogmøtene for å fremme særlig to hovedbudskap:

  • Få slutt på diskriminering i skolen: Alle som har behov for det, må få mulighet til spesialundervisning i bedrift. Lærekandidatordningen slik den er organisert i Østfold, må gjøres til nasjonal modell. 
  • Etablere jobbgaranti for utviklingshemmede som kan og vil jobbe etter endt skolegang.

 

Referanse:

Wendelborg, Christian, Kittelsaa, Anna M. & Wik, Sigrid E. (2017): Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemning. Trondheim: NTNU.