Den 9. august sendte ASVL ut følgende e-post til Finansdepartementet og samtlige medlemmer i Finanskomiteen og Arbeids- og sosialkomiteen.