Vil gjøre det lettere å hjelpe folk ut i jobb.

Arbeid kafe Shutterstock.jpg

Foto: Shutterstock

Vekstbedriftenes viktigste oppgave er å hjelpe folk til å finne sin vei i arbeidslivet. Nå tar vi dette et skritt videre ved å lansere en ordning som skal gjøre det lettere å finne praksisplasser eller jobber i kommuner og næringsliv.

Vi har valgt å kalle ordningen Inkluderende Bedrift.

Gjennom utstrakt samarbeid mellom Vekst- og attføringsbedrifter, NAV og arbeidsplasser i offentlig og privat sektor, skal vi hjelpe flere ut i arbeid. Vi skal finne gode matcher mellom arbeidssøker og arbeidsgiver, og anerkjenne og synliggjøre aktører i næringsliv og kommuner som ønsker å gjøre en forskjell.

I dag er det rift om å finne gode praksisplasser eller utprøvingsarenaer for personer som trenger å nærme seg arbeidslivet gradvis. Dette skaper press på bedriftene, og gjør jobben med å lykkes med arbeidsinkludering vanskeligere. Gjennom Inkluderende Bedrift vil vi søke å effektivisere og koordinere dette «praksis-markedet», slik at flere får muligheten til å prøve seg i jobb.

Denne vinteren og våren kurses Vekst- og attføringsbedrifter over hele landet i Inkluderende Bedrift-konseptet, før det blir kickoff på ASVLs fagkonferanse 14. og 15. mars.

Vi gleder oss til å hjelpe flere på veien til jobb!