Foto: Shutterstock

 

Som veileder er det din jobb å bidra til at arbeidssøkere og ansatte i tiltak får mulighet til å utvikle seg. NAV etterspør også god og grundig dokumentasjon når du kommer med anbefalinger og vurderinger for veien videre.

Mange veiledere opplever at det er vanskelig å jobbe strukturert nok for å løse disse oppgavene. I tillegg er det vanskelig å finne egnede oppgaver for kartlegging og holde overblikket i en hektisk hverdag.

Men det finnes hjelp! ASVL lanserer nå verktøyet SIA, som gjør det mulig for deg å gjennomføre strukturerte kartlegginger på kortere tid enn før.

Fordeler:

 • Synliggjøring av mestring, ressurser og utfordringer
 • Bedre planer for tiltaket
 • Raskere, mer målrettede prosesser i helhetlig kartlegging og oppfølging av utvikling
 • Større trygghet i vurderinger og anbefalinger
 • Grundigere dokumentasjon og begrunnelser
 • Høyere kvalitet i rapporter
 • Mer tilfredse deltakere/ansatte

 

SIA kan brukes:

 • Av både veiledere og arbeidsveiledere
 • I alle tiltak – for alle
 • Til både kartlegging og utviklingsprosesser
 • Med eller uten de spesifikke SIA-oppgavene

Kurset går over to dager og er en innføring. Alle kursdeltakere vil få et verktøyhefte og hefte med oppgaver og fasiter tilsendt på e-post. Det anbefales at begge deler lagres på egen server og skrives ut for støtte og bruk i hverdagen.  I etterkant av kurset må man påregne å øve på bruken av oppgavene for å bli trygg.

Se kurs- og påmeldingsinfo