Vi viser medlemsbedriftene hva de skal gjøre for å levere tjenesten, trinn for trinn.

Tankekart i skriveblokk, med "plan" som hovedsky.
Foto: Shutterstock

I året som kommer rulles tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) ut over hele landet, og vekstbedriftene jobber med å gjøre bedriftene i stand til å levere det NAV krever.

ASVL har vi laget en egen tiltaksmodell, en oppskrift, som bedriftene kan bruke når for å sy sammen tilbudet.

I modellen får medlemmene vite:

• Hvilke krav bedriften må oppfylle for å bli godkjent som leverandør

• Hvilke krav NAV stiller til selve tiltaket

• Hva tiltaket skal inneholde, trinn for trinn

• Hva slags skjemaer, med eksempler, det kan være lurt å ha på plass

Vi er stolte av å kunne tilby modellen som et eksklusivt gode for våre medlemmer, og vi har lagt vekt på en praktisk og lettforståelig tilnærming, slik at de kan bruke modellen i sin hverdag.

ASVLs fagteam har mangeårig erfaring med å utvikle gode tiltaksmodeller som er i tråd med krav og forskrifter. I tillegg har vi løpende kontakt med Arbeids- og velferdsdirektoratet, noe som sikrer at modellene til enhver tid er kvalitetssikret.

Vi sørger for at medlemmene har ASVLs faglige tyngde i ryggen når de leverer tjenester!

Fra før har vi laget en egen modell for lærekandidatordningen, og vi planlegger en gjennomgang av modellen for Varig tilrettelagt arbeid.

Modellene er tilgjengelige på våre medlemssider.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller innspill.

Send e-post til lise@asvl.no eller wenche@asvl.no, eller ring oss på telefon 22 03 30 50.