Foto: Shutterstock

ASVLs fremste mål er å gjøre arbeid mulig for alle.
Nå søker vi en kommunikasjonsrådgiver som kan hjelpe oss med å nå dette målet.
Som en av 7 medarbeidere i vårt sekretariat i Oslo vil du sammen med kommunikasjonssjef bidra til at ASVLs stemme blir hørt i offentligheten. En viktig del av oppgaven vil også være å kommunisere med våre 200 medlemsbedrifter over hele landet.

Vi lover en spennende stilling med stor mulighet for utvikling.

Om oss

ASVL er arbeidsgiver- og interesseforening for 200 bedrifter over hele landet.
Bedriftene er i stor grad offentlig eide aksjeselskaper, og har som samfunnsoppgave å gjøre arbeid mulig for alle.
Over hele landet samarbeider våre medlemmer med NAV, næringsliv og kommuner for å skape utviklende arbeidsplasser og -arenaer, tilpasset den enkelte. Bedriftene bistår personer på veien tilbake til jobb/utdanning, og mange tilbyr også tilpasset fagopplæring i bedrift.
Organisasjonen har et sekretariat med 7 ansatte, og fem medlemsdrevne distriktsforeninger.
Fra vårt sekretariat i Oslo bidrar vi til at bedriftene har solid arbeidsgiverstøtte, oppdatert kompetanse og gode rammevilkår.

Arbeidsoppgaver

• Utvikling, drift og ajourhold nettsider
• Håndtere sosiale medier
• Innhente og bearbeide statistikk, data og argumentasjon til bruk i vår politiske kommunikasjon
• Lobbyvirksomhet og nettverksbygging
• Samarbeid med organisasjoner og foreninger om politiske budskap
• Kommunikasjonsoppgaver knyttet til vårt samhandlingsprosjekt med bedriftenes eierkommuner: Inkluderende Kommune
• Bredt kommunikasjonsarbeid inkludert produksjon av artikler og innhold til egne kanaler
• Grunnleggende bildebehandling/visualisering/enkel infografikk

ASVLs medarbeidere har en allsidig kompetanse. Dersom du kan levere på flere av punktene, men kanskje ikke alle, vil vi gjerne høre fra deg!

Som person er du serviceminded og positiv – ASVLs fremste fortrinn er vår høye servicegrad overfor medlemmene.
Det kan være aktuelt for den som får stillingen å være en av flere kontaktpersoner opp mot ASVLs distriktsforeninger.

Kvalifikasjoner

Vi tror du kan ha mange utdannings- og erfaringsbakgrunner. Du kan for eksempel ha litt fartstid som journalist eller kommunikasjonsrådgiver, du kan ha samfunnsvitenskapelig utdanning, eller kanskje jobber du i en organisasjon i dag? Kanskje har du kjennskap til arbeidsinkluderingsfeltet, eller bakgrunn fra politikk eller forvaltning?

Hvis du tror du kan egne deg for flere av oppgavene som er nevnt, vil vi gjerne høre fra deg!

Vil tilbyr:

• Et hyggelig miljø med arbeidsplass i Oslo sentrum
• En engasjerende og allsidig jobb med et samfunnsnyttig formål
• Arbeidstidsordning med fri inneklemte dager, mellomdagene i påsken og i julen
• Offentlig pensjon
• Lønn etter avtale
Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med direktør Dag Sandvik (dag@asvl.no/95126427) eller kommunikasjonssjef Flemming Trondsen (flemming@asvl.no/95775161)