ASVL arrangerte Årets Viktigste Frokost også i 2018, og forbereder seg nå til 2022-versjonen.

ASVL vil 6. oktober arrangere Årets Viktigste Frokost.

Da vil politikere på Stortinget bli invitert ut av stortingsbygningen. Der vil de møte ansatte med tilrettelagt arbeid, som serverer dem frokost.

Samtidig vil de bli servert vårt budskap: At det er behov for 1.000 nye tilrettelagte jobber i statsbudsjettet.

Det alvorlige bakteppet er at 8 av 10 utviklingshemmede mellom 18 og 25 år står uten arbeid.

Under frokosten på Eidsvolds Plass blir det innlegg fra ASVLs styreleder Victor Norman, og NFUs forbundsleder Tom Tvedt. I tillegg vil en medarbeider med tilrettelagt arbeid fortelle hvorfor arbeid er viktig.

I tillegg til arrangementet i Oslo, blir det lokale frokoster rundt om i landet, i regi av ASVLs medlemsbedrifter. Frokosten i Oslo blir strømmet direkte, og kan dermed følges av alle som ønsker det, inkludert de vekst- og attføringsbedriftene som har egne frokostarrangementer.

Også på ASVLs facebookside blir det mulig å følge det som skjer i Oslo.

Merk deg dagen – 6. oktober braker det løs!