Asker Produkt med seniortilbud (08.11)

Asker Produkt har åpnet sitt seniortilbud for eldre arbeidstakere med tilrettelagt jobb.

-Dette er et etterlengtet tilbud for dem som har såkalt «varig tilrettelagt arbeid i et livsfaseløp (VTA) og deres pårørende. Det gjør at de som er på slutten av sin yrkeskarriere skal få anledning til å være i kjente omgivelser, sier daglig leder i Asker Produkt, Britt Erlandsen Villa til Budstikka.

Les reportasjen (faksimile fra Budstikka)