ASVL krevde jobbgaranti og flere arbeidsplasser

Regjeringen foreslo 300 nye tilrettelagte jobber i årets statsbudsjettforslag. I budsjetthøringen var ASVLs budskap jobbgaranti for utviklingshemmede og minst 800 arbeidsplasser.

ASVL krevde jobbgaranti og flere arbeidsplasser
Fra høringen. Foto: Stortinget.

Regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett 7. oktober, og inviterte til høring 17. oktober.

ASVL var representert under høringen. Her er vårt budskap til arbeids- og sosialkomitéen:

  • Minst 800 nye jobber i årets statsbudsjett
  • Jobbgaranti for utviklingshemmede som kan og vil jobbe etter endt skolegang
  • Sikre god kvalitet i Varig tilrettelagt arbeid - ordinær
  • Få på plass nye fordelingskriterier for tilrettelagte arbeidsplasser
  • Prioritere arbeidsmarkedstiltak for personer som trenger mye bistand 

Les vårt høringsnotat

Publisert