Dette er ASVLs nye styre

Anne-Grete Strøm-Erichsen tar over etter Victor D. Norman.

Dette er ASVLs nye styre
Fra venstre: Vidar Grønnevik, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Edvard Ulvan, Rita Sandnes, Marianne Wiig, Anne Andersen. Petter Dahl var ikke til stede.

ASVLs Landsmøte ble avholdt 23. -24.mai i Bergen.

Landsmøtet valgte nytt styre for perioden 2017-2019.

 

Leder og nestleder: 

Anne-Grete Strøm-Erichsen overtar som leder etter Victor D. Norman.

Nestleder: Vidar Grønnevik (styreleder i Nærtenesten AS)

 

Øvrige representanter:

Øst: Rita Sandnes, daglig leder Sølve AS

Vest: Marianne Wiig, daglig leder Attende AS

Sør: Anne Andersen, daglig leder iVekst AS

Nord: Petter Dahl, daglig leder Varanger ASVO AS

Midt-Norge: Edvard Ulvan, daglig leder Dalpro AS

 

Vararepresentanter i rekkefølge:

1. Anne Kirsti Melhus, daglig leder OPT AS

2. Kristin Fredheim, styreleder Optimus AS

3. Julia Holm, daglig leder Sortland Arbeidssenter AS

 

Vi gratulerer det nye styret! Samtidig takker vi Victor D. Norman for innsatsen hans gjennom åtte år!

Publisert