Enighet i mellomoppgjøret med FLT

ASVL og Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har blitt enige om et generelt tillegg på 0,75 kr pr time.

Enighet i mellomoppgjøret med FLT

ASVL og Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) holdt 4. mai 2017 forhandlingsmøte vedrørende mellomoppgjøret mellom de to partene.

Det ble enighet om et generelt tillegg på 0,75 kr pr time, eller 1.462,50 pr år.

Tillegget gjøres gjeldende fra 1. mai 2017, men lønnsforhøyelsen gjelder ikke arbeidstakere som sluttet i bedriften før 4. mai 2017. 

Les om lokale forhandlinger i protokollen.

Publisert