Lærekandidater: Østfold-modellen bør bli nasjonal

ASVL og OkVekst (Opplæringskontoret for Vekstbedrifter i Østfold) benyttet anledningen til å fortelle om lærekandidatordningen i Østfold da under høringen i forbindelse med forslag til statsbudsjett.


Lærekandidater: Østfold-modellen bør bli nasjonal

«For å sikre at personer med vedtak om spesialundervisning får muligheten til å benytte seg av lærekandidatordningen i alle fylker, må budsjettet følges opp med et nasjonalt regelverk etter den modellen som praktiseres i Østfold.

I dette fylket er ordningen forbeholdt nettopp elever med vedtak om spesialundervisning. Et eget opplæringskontor bidrar til at opplæringen blir individuelt tilpasset og i henhold til gjeldende læreplaner. I tillegg er tilstrekkelig finansiering på plass. Dette siste er helt avgjørende fordi elever med utviklingshemning mange steder ikke får anledning til å velge et yrkesfaglig opplæringsløp i bedrift, og dermed blir utsatt for diskriminering.»

Slik begynner høringsnotatet ASVL og OkVekst (Opplæringskontoret for vekstbedrifter i Østfold) leverte til utdannings- og forskningskomitéen etter at forslaget til statsbudsjett for 2020 ble lagt frem i begynnelsen av oktober.

ASVLs Torstein Fosvold og opplæringskontorets Heidi Solbakken presenterte ordningen slik den fungerer i Østfold for komitéen under  høringen 17. oktober.

Bakteppet er at utdanningsdirektoratets tilskudd til lærlinger og lærekandidater blir tatt inn i fylkeskommunenes rammetilskudd.

 

Publisert