ASVLs sekretariat

Sekretariatet består av sju personer, og vår besøksadresse er Kristian Augusts gt. 3, 0164 Oslo.

Vi er tilgjengelige på telefon 22 03 30 50, hverdager fra kl. 08.00 til 15.45.
(Sommertid fra 15. mai - 15. september, fra kl. 08.00 til 15.00)

 


 

 ASVLs sekretariat


DAG SANDVIK

Direktør, Advokat MNA
Tlf: 22 03 30 57 | Mobil: 95 12 64 27
Dag@asvl.no

Dag har mer enn 25 års erfaring
med arbeidsrett. 


Hva svarer Dag på:

•  Fagforeningsspørsmål
•  Lønnsforhandlinger
•  Forsikring og pensjon
•  Styresaker og strategi
•  Økonomi
•  Personalsaker og juridiske spørsmål

 ASVLs sekretariat


TORSTEIN FOSVOLD

Fagsjef
Tlf: 22 03 30 56 | Mobil: 91 88 85 75
Torstein@asvl.no


Torstein svarer på:

•  Personalsaker
•  Forhold NAV/kommuner
•  Regelverk
•  Generell rådgivning
•  Kvalitetssikring av tiltakene
 

 ASVLs sekretariat


LISE OPPEGAARD

Fagutvikler
Tlf: 22 03 30 54 | Mobil: 99 37 64 63
Lise@asvl.no


Lise svarer på:

•  Attføringsfaglige spørsmål
•  AFT, VTA og lærekandidatordningen
•  Metodeverktøy
•  Kurs, utdanning, kompetanseheving
•  Kvalitetssikring av tiltakene
•  Distriktskontakt Distrikt Øst og Vest

 ASVLs sekretariat


WENCHE SYVERTSEN

Prosjektleder
Tlf: 22 03 30 55 | Mobil: 94 85 97 90
Wenche@asvl.no 


Wenche svarer på:

•  ROS - Ressursorientert Samtale
•  Kurs og opplæring
•  Veiledning
•  Kvalitetssikring av tiltakene
•  Distriktskontakt Distrikt Nord, 
    Midt-Norge og Sør

 ASVLs sekretariat


FLEMMING TRONDSEN

Informasjonssjef
Webredaktør
Tlf: 22 03 30 59 | Mobil: 95 77 51 61
Flemming@asvl.no 


Flemming svarer på:

•  Kommunikasjons - og 
    informasjonsfaglige spørsmål
•  Nettsidene
•  Nyhetsbrev
•  Pressekontakt
•  Statistikk 

 ASVLs sekretariat


RUNE KVARME

Seniorrådgiver
Inkluderende kommune
Tlf: 22 03 30 53 | Mobil: 41 54 03 53
rune@asvl.no 

 


Rune svarer på:

  • Inkluderende kommune
  • Inkluderende Bedrift
 ASVLs sekretariat


HILDE HAAVE LARSEN

Administrasjonssekretær
Tlf: 22 03 30 50 | Mobil: 99 00 85 25
hilde@asvl.no


Hilde svarer på:

  • Påmeldinger til kurs og konferanser