Vi gir råd og veiledning i arbeidsgiverspørsmål

Råd og veiledning er en av våre hovedoppgaver som arbeidsgiverforening. Har du spørsmål som dreier seg om personal eller arbeidsrett, trenger du råd i attføringsfaglige spørsmål, eller veiledning i kvalitetssikringsprosesser, så kan vi hjelpe deg. Som medlem kan du kontakte oss ved behov.

I sidemenyen til venstre finner du oppdaterte utgaver av alle våre avtaler og regelverk.

Dette kan vi svare arbeidsgiver på:

  • Håndtering av personalsaker
  • Ansettelser og rekruttering
  • Permitteringer og oppsigelser
  • Arbeidstidsbestemmelser
  • Lønn og pensjon
  • Sykefraværsbestemmelser
  • Kvalitetssikring av tiltakene

Oversikt over hvem som svarer på hva finner du her: Sekretariatet

Rettshjelp fra ASVL

Rettshjelp fra ASVLPublisert 

ASVL innfører prøveordning med rettshjelp for 2018.Les mer

Vern av varslere styrkes

Vern av varslere styrkesPublisert 

Arbeidsmiljøloven endres for å styrke vernet varslere.Les mer