Forsikring

Yrkesskadeforsikring for tiltaksansatte og tiltaksdeltakere

Alle bedrifter med flere ansatte eller praktikanter og liknende i arbeid, har et selvstendig ansvar for å ha tegnet en yrkesskadeforsikring.

Skjema: Opplysninger til forsikringsselskapet om tiltaksdeltakere i AFT

Dette gjelder også våre medlemsbedrifter, som er” lovpålagt” å ha yrkesskadeforsikring for alle ansatte, også tiltaksansatte selv om disse periodevis arbeider hos andre firma enn tiltaksarrangøren

Tiltaksarrangøren for AFT og VTA er pålagt i forskriftene fra Arbeids- og sosialdepartementet å sørge for at deltakerne er yrkesskadeforsikret.

Når deltakerne utplasseres i et firma med flere ansatte, har firmaet yrkesskadeforsikring. Alle de store, kjente selskapene dekker automatisk tiltaksdeltaker uten ekstra betaling og uten at vedkommende meldes inn spesielt.

Dersom mottakerbedriften er et enkeltmannsforetak uten yrkesskadeforsikring, må en slik polise opprettes. Dersom Vekstbedriften har KLP- Skadeforsikring som sitt forsikringsselskap kan vedlagte ordning og skjema brukes.

Det blir en avtale mellom Vekstbedriften og mottakerbedriften om hvem som betaler. Uansett hvem av de to som betaler er tiltaksdeltakeren dekket av KLP, slik at det ikke er noen risiko for mottakerbedriften.

Andre store forsikringsselskap opplyser at de kan levere liknende endringer.

En annen leverandør er Matrix Insurance