Lønn og lønnsforhandlinger

ASVL har tariffavtaler med følgende forbund:

Her finner du overenskomstene og hovedavtalene. Alle avtalene bygger på individuelle lønnsvurderinger.