11. september: Utviklingshemning - utfordringer som får betydning i VTA og annet arbeidsliv, Oslo

11. september: Utviklingshemning - utfordringer som får betydning i VTA og annet arbeidsliv, Oslo
Sentrale emner
  • Hvordan tilnærme seg utfordringer med emosjons- og selvregulering ved kognitiv funksjonsnedsettelse
  • Samspill, samhandling og forholdet til kolleger
  • Erfaringer og eksempler

Kursleder

11. september: Utviklingshemning - utfordringer som får betydning i VTA og annet arbeidsliv, Oslo Karl Elling Ellingsen er professor og leder ved Nasjonalt Kompetansemiljø om Utviklingshemning (NAKU). Han er utdannet vernepleier, har doktorgrad innen Helsevitenskap og sosial omsorg, og er professor i funksjonshemming og deltakelse. Karl Elling har en bred arbeidserfaring med ulike stillinger innen helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren. Som leder av NAKU er oppgavene mange, med hovedvekt på å lede arbeidet med å formidle kunnskap som bidrar til å styrke arbeidet i tjenestene til utviklingshemmede. Målet er å formidle det fremste av nasjonal og internasjonal kunnskap, fra forskning og fagutvikling, og finne formidlingsformer og kanaler som når flest mulige på best mulig måte. Han driver forskning og formidling innen emner som selvbestemmelse, arbeidsdeltakelse, tjenesteinnovasjon, lovregulering av tvang og refleksiv praksis, helse, miljøterapi og emosjonsregulering.
 Nøkkelinformasjon
11. september: Utviklingshemning - utfordringer som får betydning i VTA og annet arbeidsliv, Oslo
Målgruppe: Arbeidsledere i VTA, øvrige veiledere eller fagansvarlige i Vekst- og attføringsbedrifter. Kurset retter seg særlig mot personer uten høyere utdanning, men som har realkompetanse gjennom arbeidspraksis.
11. september: Utviklingshemning - utfordringer som får betydning i VTA og annet arbeidsliv, Oslo

Dato: 11. september
Sted: Scandic Gardermoen, Oslo

11. september: Utviklingshemning - utfordringer som får betydning i VTA og annet arbeidsliv, Oslo  
Pris: 2.500 kroner
Program

Program kommer

Påmelding

Meld deg på her innen 10. august

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende.

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.