18. september: Basiskompetansekartlegging, Værnes

18. september: Basiskompetansekartlegging, Værnes
Sentrale emner

Kartlegging av basisferdighetene

  • Leseferdigheter
  • Skriveferdigheter
  • Matematikkferdigheter
  • Språkferdigheter
  • Digitale ferdigheter
Hva lærer du?

Kurset i basiskompetansekartlegging inneholder en sertifisering i verktøyene Rådgiveren og Veilederen basis, samt informasjon/ gjennomgang av lisensfrie verktøy fra Kompetanse Norge (tidligere VOX) m.fl. 

Rådgiveren er et komplett testsystem som gjør det enkelt å kartlegge nivå i norsk, engelsk og matematikk hos elever fra 10 år til og med voksne. Den inneholder alt som skal til for en effektiv planlegging og organisering av opplæring for elever med lærevansker.

Veilederen Basis kartlegger grunnleggende ferdigheter innen norsk, matematikk og samfunnskunnskap.

Det er en forutsetning for deltagelse på kurset at bedriften har inngått lisensavtale med NetPed - lisensavtale inngås altså på bedriftsnivå, ikke pr kursdeltaker. ASVL-medlemmer får rabatt på lisensen, se: Rabattavtale BKV - Basiskompetanse for Vekstbedrifter. Send e-post til post@netped.no og vis til avtalen. 

Det er viktig at deltakeren har med egen PC til kurset.

Kursleder

18. september: Basiskompetansekartlegging, Værnes  Rune Kvarme er utdannet spesialpedagog/sosialpedagog med spesialisering innenfor lese-/ skrive- og matematikkvansker. Han har tidligere jobbet bl.a. i PP-tjenesten og etablert spesialpedagogisk opplæring i flere attføringsbedrifter. I 2007 etablerte han Læringsnettverket i bransjeforeningen attføringsbedriftene, og har samarbeidet tett med landets ledende fagmiljøer for å etablere et fagmiljø innenfor basiskompetanseområdet.
 Nøkkelinformasjon
18. september: Basiskompetansekartlegging, Værnes
Målgruppe: Veiledere i AFT-tiltaket
18. september: Basiskompetansekartlegging, Værnes

Dato: 18. september, kl 09.30-15.30
Sted: Scandic Hell, Værnes

18. september: Basiskompetansekartlegging, Værnes  
Pris: 2.100 kroner
Program

Se programmet her

Påmelding

Meld deg på her innen 17. august

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende.

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.