28.-30. oktober og 28. november: Metode for avklaring - ROS-samtalen

28.-30. oktober og 28. november: Metode for avklaring - ROS-samtalen
Foto: Shutterstock
28.-30. oktober og 28. november: Metode for avklaring - ROS-samtalen
Sentrale emner
  • Samtalestruktur og samtalemetodikk
  • Strukturert arbeidsutprøving internt og eksternt
  • Bevisstgjøring av deg i din rolle som utreder og veileder
  • Rapport og aktivitetsplan som bygger på deltakerens ressurser
Hva lærer du?

Ros- samtalen står for ressursorientert samtale. Metoden passer for jobbsøkere med sammensatte utfordringer og uavklart arbeidsevne. I kurset lærer du å vurdere arbeidsevne ved å se på mennesket i et 24-timersperspektiv. Du lærer å gjennomføre en strukturert samtale. I tillegg lærer du å bli bevisst skille mellom personens historie og din rolle som utreder og veileder.

Målet med en ROS-samtale er å beskrive en konkret aktivitetsplan i tråd med personens ferdigheter og ressurser. En ROS-rapport med aktivitetsplan kan gi et godt grunnlag for målrettet oppstart i AFT.

Kursansvarlig
28.-30. oktober og 28. november: Metode for avklaring - ROS-samtalen Wenche Syvertsen, sertifisert ROS-instruktør i ASVL

Nøkkelinformasjon

28.-30. oktober og 28. november: Metode for avklaring - ROS-samtalen
Målgruppe: Veiledere og arbeidsledere som arbeider med personer hvor arbeidsevnen er sammensatt og uavklart
28.-30. oktober og 28. november: Metode for avklaring - ROS-samtalen

Dato: 28.-30. oktober + 28. november
Sted: Scandic Holberg Hotel, Holbergs plass 1, Oslo

28.-30. oktober og 28. november: Metode for avklaring - ROS-samtalen  
Pris: 12.500 kroner + lisens 4.186 SEK

Påmelding

Kurset er dessverre fullt. Ta kontakt med Wenche B. Syvertsen (wenche@asvl.no) om du har spørsmål. 

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende.

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter, medlemmer av KS Bedrift og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.