29.-30. april: Hvordan utvikle god skriftlig formidlingsevne?

29.-30. april: Hvordan utvikle god skriftlig formidlingsevne?
Litt om kurset

Dette skrivekurset er et grunnkurs i kreativ skriving, et igangsettingskurs, et idékurs, et metodekurs for å få språket i gang og åpne opp for ord og tanker. Vi arbeider oss raskt gjennom førti, femti, seksti språk-leker og oppgaver i famle-fase-skriving for å lage oss et myldrerom av ideer, innfall og begynnelser. Vi øver på friskrift og synsvinkler, prøver ut temperament, temperatur og tempo, undersøker ulike ståsted og utgangspunkt, vi skriver i vei og lager sammenligninger og metaforer, besjeler trær og vegger og tuller med symboler, skriver allegorier og legger inn dimensjoner, prøver å skrive uten å tenke og lar språket boble. Tanken er å bli bevisst muligheter og lære teknikker ved å skrive oss gjennom en del grep, noe som gjør deltakerne kjent med strategier som kan brukes for idéskaping og kreativ igangsettelse av tankeprosesser og tekster som kan anvendes i skjønnlitteratur og rapporter, fagskriving, tekster til kataloger eller foldere, journalistikk, taler og reklame. Det er et lekent og morsomt alt-mulig-kurs hvor det ikke kreves noen som helst forkunnskaper eller skriveerfaring.

Foredragsholder 

Gro Dahle

29.-30. april: Hvordan utvikle god skriftlig formidlingsevne?

Gro Dahle er forfatter og skrivelærer i Norge og Sverige. Hun skriver dikt, noveller og romaner, bildebøker og teater, opera og fagtekst og har mottatt en rekke priser. Hun bor på Tjøme med fem hunder og en morsom, pratsom mann, Svein Nyhus, som hun lager bildebøker sammen med. 

 Nøkkelinformasjon
29.-30. april: Hvordan utvikle god skriftlig formidlingsevne?
Målgruppe: Alle som skriver i jobb, og som ønsker å utvikle ferdighetene sine!
29.-30. april: Hvordan utvikle god skriftlig formidlingsevne?

Dato: 29.-30. april, kl 09.00-15.00 begge dager
Sted: Gardermoen Airport Hotel, Gardermoen

29.-30. april: Hvordan utvikle god skriftlig formidlingsevne?  
Pris: 3.200 kroner (inkluderer lunsj 2 dager)
Program

Her kan du se hele programmet

Påmelding

Meld deg på her innen 29. mars

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende.

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.