4.-6. mars + 9. april: ROS-samtalen - En metode for avklaring

4.-6. mars + 9. april: ROS-samtalen - En metode for avklaring
Sentrale emner
  • Samtalestruktur og samtalemetodikk
  • Strukturert arbeidsutprøving internt og eksternt
  • Bevisstgjøring av deg i din rolle som utreder og veileder
  • Rapport og aktivitetsplan som bygger på deltakerens ressurser

Hva lærer du?

Ros- samtalen står for ressursorientert samtale. Metoden passer for jobbsøkere med sammensatte utfordringer og uavklart arbeidsevne. I kurset lærer du å vurdere arbeidsevne ved å se på mennesket i et 24-timersperspektiv. Du lærer å gjennomføre en strukturert samtale. I tillegg lærer du å bli bevisst skille mellom personens historie og din rolle som utreder og veileder.

Målet med en ROS-samtale er å beskrive en konkret aktivitetsplan i tråd med personens ferdigheter og ressurser. En ROS-rapport med aktivitetsplan kan gi et godt grunnlag for målrettet oppstart i AFT.

Kursansvarlig
4.-6. mars + 9. april: ROS-samtalen - En metode for avklaring Wenche Syvertsen, sertifisert ROS-instruktør i ASVL

Nøkkelinformasjon

4.-6. mars + 9. april: ROS-samtalen - En metode for avklaring
Målgruppe: Veiledere og arbeidsledere som arbeider med personer hvor arbeidsevnen er sammensatt og uavklart
4.-6. mars + 9. april: ROS-samtalen - En metode for avklaring

Dato: 4.-6. mars + 9. april, oppstart 1. samling: kl 09.30 dag 1 og avlutter kl 15.00 den 6. mars
Sted: Gardermoen Airport Hotel

4.-6. mars + 9. april: ROS-samtalen - En metode for avklaring  
Pris: 12.500 kroner + lisens 4.186 SEK (inkluderer lunsj for samtlige samlinger. Overnatting kommer i tillegg)
Påmelding

Meld deg på her innen 1. februar

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende.

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.