5. februar: Forretningsutvikling for vekstbedriftene - Hvordan finner vi nye muligheter?

5. februar: Forretningsutvikling for vekstbedriftene - Hvordan finner vi nye muligheter?

Forretningsutvikling for vekstbedriftene - Hvordan finner vi nye muligheter?

Har du et ønske om å få på plass nye produkter eller fornye eksisterende produkter i bedriften? Dette kurset er rettet spesielt for vekstbedrifter og tar for seg hvordan man går frem - fra idé til gjennomføring.

Vi har en praktisk gjennomgang av hvordan man jobber med forretningsutvikling og hvordan man gjør dette til en aktivitet som gjentas med jevne/ujevne mellomrom.

  • Fortrolig med Business canvas metoden
  • Hvordan lage en business canvas som beskriver nåtid
  • Hvordan lage business canvas for nye forretningsidéer
  • Hvilke kompetanser har vi i dag?
  • Hvor finner vi nye idéer?
  • Er idéen min god?
  • Idé vs gjennomføring

Kurset skal gi deltakerne verktøyene og kompetansen til å starte, sammen med entusiasme og inspirasjonen til å faktisk sette igang. 

Foredragsholdere
5. februar: Forretningsutvikling for vekstbedriftene - Hvordan finner vi nye muligheter?

Bjørn Niklas Sjøstrøm,daglig leder i AYR AS. Bjørn Niklas Sjøstrøm er en erfaren kursholder og har mye erfaring med digital forretningsutvikling. 

Nøkkelinformasjon
5. februar: Forretningsutvikling for vekstbedriftene - Hvordan finner vi nye muligheter?
Målgruppe: Daglige ledere og utviklingsledere i bedrift
5. februar: Forretningsutvikling for vekstbedriftene - Hvordan finner vi nye muligheter?


Dato: 5. februar, kl 9.30-15.30
Sted: Gardermoen Airport Hotel, Ravineveien 11, Gardermoen

5. februar: Forretningsutvikling for vekstbedriftene - Hvordan finner vi nye muligheter?

 
Pris: 4 900 kroner for 1 person fra bedriften, og 1 500 kroner for øvrige deltakere fra samme bedrift

Påmelding

Meld deg på kurset innen 7. januar

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere. Det er maks 5 bedrifter som kan delta på kurset, og hver bedrift kan maks delta med 5 deltakere. 

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til hilde@asvl.no.

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.