7. februar: Lærekandidatordningen fra A til Å

7. februar: Lærekandidatordningen fra A til Å

OKvekst er opplæringskontoret for Vekstbedrifter i Østfold, med avtale om spesialundervisning for lærekandidater med Østfold Fylkeskommune. Denne modellen kalles «Østfoldmodellen». Målgruppen for inntak i OKvekst er elever i videregående opplæring som har behov for spesialundervisning i bedrift. Alle som får inntak i OKvekst er lærekandidater.

Kursholderne deler erfaringer fra arbeidet med lærekandidater med spesialundervisning i vekstbedriftene i Østfold. De vil beskrive arbeidet de gjør fra eleven er på videregående skole til de fullfører læretiden med kompetanseprøve.

Kursledere
 
7. februar: Lærekandidatordningen fra A til Å Lars Bøe har jobbet som opplæringskonsulent i OKvekst siden 2012. Han jobber nå som prosjektleder for "Felles opplæringskontor for Vekstbedriftene i Viken".  
7. februar: Lærekandidatordningen fra A til Å  Merete Blomberg ansvarlig for lærekandidatene og nestleder ved Fasvo. Fasvo er en av de største medlemsbedriftene til OKvekst og har 25 lærekandidater.
7. februar: Lærekandidatordningen fra A til Å

Jon Henrik Andersen jobber som pedagogisk-psykologisk rådgiver for PPT videregående opplæring i Østfold Fylkeskommune. Han samarbeider tett med videregående skole, OKvekst og deres medlemsbedrifter.

7. februar: Lærekandidatordningen fra A til Å Hanne Westerveld Jensen jobber som fagkonsulent Østfold fylkeskommune. Hun har blant annet ansvar for lærekandidatene i OKvekst. Hanne har tidligere jobbet som jobbkonsulent i en vekstbedrift.
Nøkkelinformasjon
7. februar: Lærekandidatordningen fra A til Å  
Målgruppe: Kurset er primært for deg står på terskelen til å bli godkjent lærebedrift eller etablere et opplæringstilbud til lærekandidater med behov for spesialundervisning i bedrift. Møt sentrale samarbeidspartnere som gir deg konkrete tips til hvordan du kan utvikle tilbudet i din bedrift.
7. februar: Lærekandidatordningen fra A til Å


Dato: 7. februar, kl 09.00-15.00
Sted: Scandic Gardermoen

7. februar: Lærekandidatordningen fra A til Å

 
Pris: 3.200 kroner

Påmelding

Meld deg på her innen 8. januar

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen, og påmeldingen er bindende. 

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO og KS-bedrift. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.