7. februar: Praktisk gjennomføring av GDPR, Trondheim

7. februar: Praktisk gjennomføring av GDPR, Trondheim

Praktisk gjennomføring av GDPR

- Workshop hvor vi hjelper deg i gang

Etter GDPR-turneen vår har vi fått et ønske fra mange om et oppfølgingskurs hvor man sammen med den personvernansvarlige lærer å fylle ut den nødvendige dokumentasjonen. Dette kurset blir lagt opp som en workshop hvor deltakerne tar med seg sine spørsmål og utfordringer til kurset, og så løser vi dem sammen. Det blir sendt ut oppgaver i forkant, slik at vi sikrer at dagen blir så relevant som overhode mulig.

Sentrale emner
 • Hvordan få oversikt over hvordan det jobbes?
  • Brukertypene - vi beskriver brukertypene som personer og følger deres reise gjennom virksomheten
 • Hvordan lage de nødvendige rutinene?
 • Personvererklæring - hvordan lager man det?
 • Databehandleravtale - hvilke maler trenger vi?
 • Behandlingsgrunnlag
 • Avvikshåndtering
  • Hvordan melde avvik?
 • Risikovurdering
 • Datasikkerhet

Etter kurset skal vi ha fyllt ut de nødvendige dokumentene og ha laget nok dokumentasjon til at personvernansvarlig kan fortsette på egen hånd.

Foredragsholdere
7. februar: Praktisk gjennomføring av GDPR, Trondheim

Bjørn Niklas Sjøstrøm,daglig leder i AYR AS. Bjørn Niklas Sjøstrøm er en erfaren kursholder og har mye erfaring med digital forretningsutvikling. Sjøstrøm er personvernombud for flere virksomheter og hjelper bedrifter med å følge den nye personvernloven. I dette kurset fokuserer Sjøstrøm på å lage gode rutiner for din bedrift og hvordan den enkelte ansatte skal jobbe med GDPR i det daglige.

Nøkkelinformasjon
7. februar: Praktisk gjennomføring av GDPR, Trondheim
Målgruppe: Daglige ledere og personvernansvarlige
7. februar: Praktisk gjennomføring av GDPR, Trondheim


Dato: 7. februar, kl 09.00-15.00
Sted: Scandic Nidelven, Havnegata 1-3, 7010 Trondheim

7. februar: Praktisk gjennomføring av GDPR, Trondheim

 
Pris: 3.300 kroner

Program

Se programmet her

Påmelding

Meld deg på her innen 9. januar

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til hilde@asvl.no.

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.