Bedriftspedagogikk på HiOA

Studentene på dette studiet kommer fra ulike bedrifter, profesjoner og yrker, både i privat og offentlig sektor. Her vil du treffe folk fra håndverksbedrifter, barnehager, transportbransjen, andre bransjer og enkeltbedrifter. Slik kan du lære noe om hvordan andre bedrifter og virksomheter organiserer læring og utvikling.

Studiet organiseres på deltid, med tre-sju samlinger per emne. Hver samling består av to-tre dager. Det forventes stor egenaktivitet fra studentene gjennom hele studiet, både individuelt og i grupper. Dette innbærer aktiv deltakelse i de ulike pedagogiske arbeidsformene. I periodene mellom samlinger løses oppgaver på egen arbeidsplass.

Emnene bygger på hverandre, og vanlig studieprogresjon er å ta ett emne om gangen. Oppstart av hvert emne forutsetter tilstrekkelig antall deltakere.

Studiet tilbys både som betalingsstudium og som skreddersydd studium/oppdrag.

Les mer om studiet, oppstartstidspunkt og andre detaljer på sidene til Høgskolen i Oslo og Akershus

Last ned brosjyre