Smart og Smart Intro


Smart og Smart Intro

Smart er et undervisningsopplegg i personlig utvikling og handler om sammenhengen mellom økonomi, helse og livskvalitet; det samspillet som berører oss alle hver dag.

Å lære om økonomi handler om å lære seg å kartlegge den. Gjennom kartlegg vil du oppdage mulighetene som ellers er vanskelig å oppdage. Du vil oppdage mulige skjær i sjøen og hvor de ligger. Å ta kontroll over økonomien er å ta kontroll over hverdagen. Det gir så mye positivt. Derfor har Trygg Økonomi laget Smart. En trygg økonomi har verdi for de fleste av de områdene som vi anser som viktige i livet. Et Smartkurs for dine deltakere vil ta 15- 20 undervisningstimer.

Å praktisere Smart er samtidig en nøkkel til miljøbevaring og bærekraftig vekst. På denne måten er Smart ikke bare et redskap men også en filosofi.

Knyttet til Smartkurs har vi laget et sertifiseringsprogram for ansatte i NAV og attføringsbransjen for å undervise i metoden. Metodikken er basert på 25 års utvikling og erfaring.

Innmeldings- og vedlikeholdsavgift, kr 4.500 + mva. pr år.

Forebygging eller brannslukking?

Les mer hos Trygg Økonomi

Mer info om kurs og kursdatoer

 

Smart Intro

Smart Intro er et undervisningsverktøy i personlig økonomi som kan brukes av alle. Du behøver ikke spesialkompetanse eller sertifisering for å undervise med dette verktøyet. Smart Intro kan brukes med godt utbytte der du har fem-åtte timer til rådighet i tiltakene. Smart Intro er aktuelt for etater og tiltaksarrangører som ønsker:

• Å ha et undervisningstilbud i personlig økonomi som gir et bra faglig utbytte

• Å ha et tilbud som motiver til endringsarbeid og som har høy relevans i hverdagen

• Å ha et opplegg som bedriften kan laste ned uten å måtte kjøpe materiell

• Eget kompetansebevis for deltakerne

Lav innmeldings- og vedlikeholdsavgift, kr 3.550 + mva. pr år. Det er bedriftens totale kostnad pr år når bedriften velger å laste ned undervisningsmateriell.

Vi kan tilby korte kurs i Smart Intro for din etat eller avdeling.

Kontakt oss på smart@tryggokonomi.no for bestilling av Smart™ Intro eller for flere opplysninger.

Se også tryggøkonomi.no