Vår 2019: Helhetlig karriereveiledning

Vår 2019: Helhetlig karriereveiledning
Foto: Shutterstock.com

Har din bedrift behov for å styrke, oppdatere og profesjonalisere arbeidet med karriereveiledning?

Universitetet i Sør-Øst-Norge tilbyr studiet Helhetlig karriereveiledning på 30 stp, utviklet i samarbeid med ASVL. Studiet er på deltid og gjennomfører i Drammen. Oppstart januar 2019.

Se informasjon på nettsidene til universitetet

Se eget produktark