Årets Viktigste Frokost: Vil gi jobbgaranti til utviklingshemmede

Denne uken arrangerte ASVL Årets Viktigste Frokost med lokale politikere over 30 steder i landet. Sammen krever vi 100 prosent jobbgaranti for alle utviklingshemmede som kan og vil jobbe etter endt skolegang. I Oslo sto ASVL, medarbeidere fra vekstbedriftene og elever fra Ullern videregående på Nationaltheateret.

Årets Viktigste Frokost: Vil gi jobbgaranti til utviklingshemmede
Lise Christoffersen møtte ASVLs styreleder Geir Lippestad. Foto: Martin Brurås

Lise Christoffersen fra Arbeiderpartiet kom innom standen torsdag. Der møtte hun elever fra tilrettelagt avdeling på Ullern videregående skole, og medarbeidere fra vekstbedrifter i Oslo. I tillegg var ASVLs styreleder Geir Lippestad til stede. 

Christoffersen er medlem av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Her jobber hun blant annet for å bedre utviklingshemmedes vilkår i arbeidslivet.

– Dessverre ser vi at altfor mange går fra skolegang til ingenting. Dette er mennesker som gjerne vil, og som er i stand til å bidra. Problemet er bare at det ikke finnes nok plasser for dem å gå til, sier Christoffersen.

Årets Viktigste Frokost: Vil gi jobbgaranti til utviklingshemmede
Elever fra Ullern videregående fremmet budskapet om jobbgaranti.

Arbeiderpartiet har støttet ASVLs krav om 100% jobbgaranti til utviklingshemmede som kan og vil jobbe etter endt skolegang. I dag står mer enn 8 av 10 utviklingshemmede uten jobb etter videregående skole. 

– Denne våren vedtok landsmøtet i Arbeiderpartiet flere tiltak for å sikre et arbeidsliv med plass til alle. Et av tiltakene er vi håper å få satt i gang raskt er å sikre retten til VTA-plass for de som er født etter 1990. Dette vil vi fremme forslag om så fort sommeren er over, og forhåpentligvis kan det settes i gang et prøveprosjekt på dette i ett fylke, sier Christoffersen. 

Mange interesserte har vært innom standen i løpet av uken, inkludert politikere fra ulike hold, samt administrativt ansatte fra Oslo kommune.

Kommunen jobber med et prosjekt som hander om å få flere i tilrettelagt arbeid, noe vi selvfølgelig synes er gledelig. 

Også representanter fra andre partier tok turen. 

Årets Viktigste Frokost: Vil gi jobbgaranti til utviklingshemmede

Erling Lae Solberg, Høyres byrådslederkandidat, fikk møte engasjerte arbeidstakere fra Nordpolen og Unikum, og fikk også overbrakt beskjeden om at dekningen av tilrettelagte arbeidsplasser er særlig lav i Oslo.

Årets Viktigste Frokost: Vil gi jobbgaranti til utviklingshemmede

Den beskjeden fikk også KrFs førstekandidat i byen, Espen Andreas Hasle. Han lyttet interessert i ASVLs synspunkter.

Publisert