200 deltok på ASVLs Fagkonferanse

200 deltok på ASVLs Fagkonferanse
Fagkonferanse-hotellet ligger fint til.

Årets Fagkonferanse i ASVL-regi var lagt til Scandic Fornebu, og rundt 200, både medlemmer og ikke-medlemmer, hadde tatt turen for å bli oppdatert på det siste 15. og 16. mars.

Se programmet

Deltakerne fikk treffe kolleger fra bransjen, og det var gode muligheter for å bli kjent med nye.

Alt i alt var det en faglig interessant og mangfoldig konferanse, og dersom du ikke var til stede, kan du som er medlem logge deg inn på våre medlemssider (Se lenke oppe til høyre på www.asvl.no) for å kikke på materiellet som ble brukt i noen av presentasjonene.

Det gjelder selvfølgelig også for deg som var til stede!

En åpning man ikke glemmer

Konferansen begynte med en svært virkningsfull monolog av Bjørn Moan.

Bjørn, som er skuespiller med bipolar lidelse, fortalte om sitt møte med NAV og vekst- og attføringsbransjen, mens NAV-direktør Sigrun Vågeng var til stede i salen. Monologen til Bjørn viser hvor viktig det er å se hele mennesket, og ikke bare diagnosen. Han satte fingeren på et byråkratisk system der arbeidsavklaringen han ble tilbudt, var svært mangelfull og parodisk.

200 deltok på ASVLs Fagkonferanse
Bjørn Moan åpnet med sin monolog.

Helhetlig karriereveiledning

Under årets konferanse har ASVL og Vekstakademiet vært opptatt av å invitere konferansedeltakerne til å bidra med innspill til hvordan karriereveiledning kan se ut i Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeidsforberedende trening (AFT). Bakgrunnen er dels at det nye AFT-tiltaket i mye større grad vil rette oppmerksomheten mot ordinær jobb, dels at videreutviklingen av VTA-tiltaket også vil handle om å kartlegge og foredle talenter og ferdigheter hos de ansatte.

ASVL har derfor inngått et samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge. Fra høsten begynner studiet Helhetlig karriereveiledning, som er skreddersydd for å møte nettopp disse utfordringene, og studiet ble presentert under konferansen.

Spennende delseminarer

Gjennom seks ulike delseminarer kunne deltakerne skaffe seg ny kunnskap om en rekke ulike temaer:

• Sluttrapporter til NAV

• Arbeidsinkludering i praksis

• Strukturert tilrettelagt arbeidstrening i AFT og VTA

• Team- og personalorganisering på tvers av tiltak

• Brukerinvolvering som prinsipp i utformingen av det nye AFT-tiltaket

• Kostholdsvalg og livsstil i praksis

Den siste dagen fikk deltakerne også høre sosiologen Per Koren Solvang snakke annerledeshet som ressurs, og Adrian Lund fortalte levende om hvordan det er leve med Tourette syndrom.

200 deltok på ASVLs Fagkonferanse
Adrian Lund delte sine erfaringer om livet med Tourette.

 

Publisert