500 nye tiltaksplasser i revidert budsjett

ASVL: -Flott med satsing, men regjeringen glemmer personer med nedsatt arbeidsevne.

500 nye tiltaksplasser i revidert budsjett
Foto: Shutterstock

I revidert nasjonalbudsjett setter regjeringen av midler til 500 nye tiltaksplasser for personer som har vært uten arbeid lenge.  ASVL er fornøyd med at regjeringen legger inn et ekstra støt for å bistå denne gruppen, men synes det er skuffende at det ikke også er satt av egne midler til å hjelpe flere personer med nedsatt arbeidsevne. Tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) er tiltenkt nettopp de som trenger bred og omfattende oppfølging for å komme i jobb, men i revidert budsjett legger regjeringen altså ikke opp til å styrke dette tiltaket med flere plasser.

-Vi hadde håpet at regjeringen også kunne bidratt til at flere personer med nedsatt arbeidsevne får et tilbud. Et samlet Storting har gått inn for at AFTmå styrkes, men dessverre følger ikke regjeringen opp, sier Dag Sandvik, direktør i ASVL.

Her kan du lese pressemeldingen fra Arbeids- og sosialdepartementet

 

Publisert