ASVL starter prosjektet Inkluderende Kommune

Mange flere kan få jobb hvis samarbeidet mellom kommunene og vekstbedriftene blir enda bedre. Det er en av grunnene til at ASVL nå starter prosjektet Inkluderende Kommune.

ASVL starter prosjektet Inkluderende Kommune
Rune Kvarme blir sentral i det nye prosjektet.

ASVL mener det ligger et betydelig potensiale i kommunene som arbeidsplass for personer med nedsatt arbeidsevne. Samtidig er samhandlingsgraden mellom eierkommunene og vekst- og attføringsbedriftene mange steder for lav.

Med bakgrunn i dette setter vi nå i gang prosjektet Inkluderende Kommune. Hensikten med prosjektet er:

• Å løfte arbeidsinkludering i stat og kommune opp dagsorden slik at vekstbedriftene får tilgang til eksterne arbeidsarenaer i det offentlige

• Å øke samhandlingen med kommunene som oppdragsgivere og som kjøpere av vekstbedriftenes tjenester

• Å aktivere kommunenes eierskap ved å utvikle kommunikasjons- og samhandlingsmetodikk

Fra 1. oktober blir Rune Kvarme ansatt i ASVL som seniorrådgiver og prosjektleder for Inkluderende Kommune. Kvarme har tidligere ledet NHOs Ringer i vannet-prosjekt, og arbeider nå som avdelingsleder for arbeidsinkludering i Rehabil.

-ASVL er kjempeglade for å få Rune med på laget. Hans kontaktnett, erfaring fra bransjen og kompetanse på prosjekter av denne typen blir slik vi ser det uvurderlig når vi nå gjør dette løftet, sier Dag Sandvik, direktør i ASVL. 

Prosjektet starter som et pilotprosjekt høsten 2016, der vi ønsker å innhente erfaringer fra fem medlemsbedrifter og deres eierkommuner. Disse bedriftene er:

• Bopro (Bodø)

• Leva-Fro (Levanger og Frosta)

• Sandnes Pro-Service (Sandnes og Gjesdal)

• Lisand (Risør, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand)

• Remonter (Nesodden)

Planen er å rulle ut prosjektet ut i full skala fra høsten 2017.

 

Publisert