Benchmarking Attføring 2015 er klar

Benchmarking Attføring 2015 er klar

BATT er et samarbeid mellom Arbeid & Inkludering, ASVL og NAV. Hensikten er å finne gode målbare indikatorer på alle deler av attføringsarbeidet. Bedriftene vil gjennom dette kunne finne ut hvilke resultater man oppnår, og kan sammenligne seg med resten av landet.

Benchmarking-systemet skal gjøre det lettere for Nav og tiltaksbedrifter å sammenligne og samarbeide om god attføring.

- Bedrifter får tilgang til tallene for egen bedrift og fylkesoversikt ved å logge seg inn i portalen, sier spesialrådgiver Jon Qvortrup i Attføringsbedriftene, som har stått for den tekniske gjennomføringen av BATT.

Hovedrapporten (bransjerapporten) viser gjennomsnittstall og de beste tiltaksbedrifter for hver indikator. Innsamling og tilrettelegging av rapporten er gjort i samarbeid med Rambøll Management Consulting.

Totalt har over 200 attførings- og vekstbedrifter som har vært med på å benchmarke sine tall for 2015.

Les om BATT og se resultatene i rapporten for 2015

Publisert