Dette er de nye betalingssatsene

Betalingssatsene for de vanligste tiltakene øker med 2,9 prosent fra 1. januar 2016.

Betalingssatsene for de vanligste arbeidsmarkedstiltakene i vekst- og attføringsbedriftene øker med 2,9 prosent fra 1. januar 2016.

Dette er de nye satsene:

Tiltak Sats fra 1. januar 2016
Varig tilrettelagt arbeid 12.532 kr pr mnd
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 15.805 kr pr mnd
Avklaring 12.671 kr pr mnd
Arbeid med bistand 60.495 kr pr mnd

 

Se også satsene for øvrige tiltak

Publisert