Foreslår storsatsing på karriereveiledning

 

Foreslår storsatsing på karriereveiledning
Foto: Shutterstock

Utvalget foreslår blant annet at de fylkesvise karrieresentrene blir rustet kraftig opp, og at karriereveiledning til voksne over 19 år sikres gjennom å lovfeste at fylkeskommunene har plikt til å tilby dette.

-Det er en ambisiøs NOU som legger opp til store forbedringer av dagens system for karriereveiledning, sier Gina Lund, direktør i VOX.

Utvalget foreslår også at karriereveiledning får økt oppmerksomhet i introduksjonsprogrammet, og at det må komme på plass fulltids karriereveiledningsstillinger i skolen.

Les mer på VOX.no

Her kan du se utredningen

Introduksjonskurs i karriereveiledning 19. og 20. mai

Studiet Helhetlig karriereveiledning starter på Høgskolen i Sørøst-Norge høsten 2016

 

Publisert