Lærer språket gjennom å jobbe

Elhadi Abdulkareem har flyktet fra Sudan til Norge, og har fått arbeidspraksis og arbeidsrettet språkopplæring gjennom kommunens Vekstbedrift.

Lærer språket gjennom å jobbe
Et nytt kapittel: Flyktningen Elhadi Abdulkareem (32) er på vei inn i det norske arbeidslivet. Foto: ASVL

32 år gamle Elhadi Abdulkareem mangler ennå noen uker på å fullføre Introduksjonsprogrammet når vi snakker med ham, men han er på god vei til å lykkes med å få et bein innenfor det norske arbeidsmarkedet.

I hjemlandet har han fullført videregående og jobbet ni år i matbutikk. Han har allerede hatt fem måneder med arbeidspraksis i Rema 1000, og to måneder med sommerjobb hos Haram Industrier.

Når introduksjonsprogrammet er over, ønsker han seg ut i arbeid.

-For meg er det ikke så farlig hva slags jobb det er, bare det er jobb. På sikt drømmer jeg om enten å studere helsefag eller bli bussjåfør, sier 32-åringen.

Norsken hans er allerede god, selv om et annet og ord ikke sitter helt. Ennå.

 

Pilotprosjekt

Elhadi er en av fem flyktninger som er med i et pilotprosjekt i regi av Haram kommune.

Målet med prosjektet er klart: Å få flyktningene ut i jobb.

-Arbeidsrettet norskopplæring er alfa og omega for å lykkes. Jeg pleier å si at man ikke blir mett av å kunne grammatikk, sier Marit Gaustad, leder av kommunens flyktningetjeneste.

-Deltakerne er valgt ut fordi de straks er ferdig på introduksjonsprogrammet og trenger det siste skyvet for å komme i jobb, eller fordi vi ser at de kan ha særlig utbytte av å være i et miljø med tett oppfølging i arbeidspraksis og i språkopplæring, sier hun.

 

Bygger CV-en

Haram Industrier har lang erfaring med tilrettelagte praksisopplegg. I tillegg har bedriftens veiledere et bredt kontaktnett som gjør den avgjørende biten med å få arbeidssøkere ut i jobb etter endt praksis mye lettere.

Flyktningene jobber og lærer norsk på bedriften i 9 uker.

-Vi veksler mellom arbeidspraksis og opplæring. Og opplæringen knyttes direkte opp til arbeidssituasjonen, sier daglig leder på Haram Industrier, Rolf Inge Longva.

Til det formålet brukes blant annet undervisningsplansjer med verneutstyr og arbeidsutstyr, der ordet som viser til gjenstanden på bildet, står skrevet nederst. Enkelt, men nyttig.

-Praksis i butikk, plenklipping, maling og forskjellig arbeid på verksted er blant arenaene Elhadi og de andre flyktningene har fått prøve seg på, sier han.

-Her bygger de CV-en sin, får ferske referanser. I tillegg drar vi på bedriftsbesøk.

 

Deler erfaringer

Samarbeidet flyktningetjenesten har med Vekstbedriften, går parallelt med to andre lignende prosjekter i kommunen. Voksenopplæringen har inngått avtale med et selskap som lager produkter av fiskeolje, og kommunens omsorgssenter.

-Vi skal dele erfaringer fra alle prosjektene og evaluere i etterkant, sier Gaustad.

Fordi han har vært i praksis og kjent arbeidskulturene på kroppen, kjenner Elhadi til hvor forskjellig arbeidslivet er i Sudan og i Norge. Et eksempel er kvinnenes posisjon.

Men noe er likt, tross alle ulikheter.

-Vi har med matpakke i Sudan også, smiler han.

 

Denne teksten har også vært på trykk i magasinet Velferd.