Nådde ikke opp i budsjettforhandlingene

Verken flere VTA-plasser eller en satsing på Arbeidsforberedende trening (AFT) ble resultatet av samarbeidspartienes budsjettforhandlinger.

Nådde ikke opp i budsjettforhandlingene

Høyre, Frp, KrF og Venstre ble enige om en avtale 23. november. Den skal vedtas endelig i Stortinget før jul.

Venstre gikk inn i forhandlingene med et ønske om 1.000 flere VTA-plasser, men ettersom forhandlingene ble svært krevende blant annet på grunn av flyktningsituasjonen, kom dessverre vårt område til kort.

Dermed opprettholdes nivået på VTA, og det kommer ingen særskilt satsing på det som skal bli det nye AFT-tiltaket. 

-Dette er selvfølgelig skuffende. Vi hadde virkelig håpet at arbeid til personer med nedsatt arbeidsevne ble tilgodesett, men innser at konkurransen om midler ble for hard slik som situasjonen er nå, sier Dag Sandvik, direktør i ASVL.

ASVL vil fortsette å arbeide for flere arbeidsplasser til målgruppene i fremtiden, og lover fornyet innsats i det nye året.

Publisert