Når NAV gjør oppgavene selv

I 2012 ble det iverksatt et treårig forsøk der NAV i større grad gjennomfører Oppfølging og Avklaring selv, i stedet for å kjøpe tjenestene av andre.

Publisert